Disclaimer

Wij besteden veel en aandacht aan de juistheid van de informatie op deze website. Toch is het mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunt u geen rechten ontlenen.


Woonpalet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die, direct of indirect, is ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in deze website, of schade als gevolg van of in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de gegevens en informatie.

Het intellectuele eigendom van deze website berust bij Woonpalet. Niets uit teksten, foto's en grafische voorstelling mag zonder onze toestemming verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden.

Privacy

Klik hier voor onze privacyverklaring