Welke bewijsstukken moet ik aanleveren?

Als u in aanmerking komt voor een woning, hebben we de volgende gegevens van u nodig. 

• de meest recent beschikbare inkomensverklaring van u en uw eventuele partner, deze kunt u zelf downloaden via https://Mijn.Belastingdienst.nl. U kunt de inkomensverklaring ook telefonisch aanvragen bij de Belastingdienst;
• een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (niet ouder dan drie maanden) waaruit uw woonhistorie blijkt (en die van eventuele meeverhuizende kinderen) en uw burgerlijke staat. Dit uittreksel vraagt u aan bij de gemeente waar u nu woont;

En, als het op u van toepassing is, ook:

• een werkgeversverklaring van u en uw eventuele partner;
• een verklaring waaruit blijkt dat u langer dan 2,5 jaar werkloos bent;
• een echtscheidingsconvenant;
• een verklaring van uw huidige verhuurder.