Urgentie

In uitzonderlijke gevallen kunt u urgentie aanvragen. Het moet dan gaan om een sociale noodsituatie. De regels rond urgentie zijn streng. Want voorrang voor de een betekent langer wachten voor de ander. 

Klik hier voor meer informatie.